Regeringen

Ordförklaring

Sveriges regering består av statsministern och av honom utvalda statsråd (ministrar). Regeringen är den högsta verkställande makten i landet. Den är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagsmajoritetens stöd i viktiga frågor. För att fullgöra sina uppgifter har regeringen stöd av flera departement och Statsrådsberedningen som tillsammans med Förvaltningsavdelningen utgör Regeringskansliet.

Kategorier

Riksdagen

Underkategorier

Permutation, Benådning, Tilläggsbudget, Departement