Recit

Ordförklaring

Den del av en dom eller myndighetsbeslut som följer efter rubriken och innehåller en redogörelse för parternas ställningstaganden och sakens tidigare behandling hos myndigheterna.

Kategorier

Dom