Reavinstbeskattning

Ordförklaring

Skattebegrepp. Avser beskattning av den reavinst som uppstått till följd av försäljningen av en tillgång.