Ratio decidendi

Ordförklaring

Den rättsgrundsats som ligger till grund för en dom.

Kategorier

Dom