Rapporteftergift

Ordförklaring

Polismans rätt att inte rapportera smärre brott där tillsägelse får anses räcka.

Kategorier

Polis