Rörlig ränta

Ordförklaring

Ränta som följer det allmänna ränteläget och därför varierar under löptiden.

Kategorier

Ränta

Relaterade mallar

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020

Villkor för förlagslån (Enkelt) 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, STIBOR 2020