Rörelsekostnader

Ordförklaring

Kostnader som inte direkt kan relateras till en viss vara eller varugrupp, t.ex. lager, försäljning, administration m.m.

Kategorier

Kostnad, Rörelse