Rättsvetenskap

Ordförklaring

Jurisprudens. Läran om rättsreglerna. Rättsvetenskap omfattar de vetenskapliga studierna av juridik, inklusive teori och filosofi.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Rättsfilosofi