Rättstvist

Ordförklaring

Tvist som rör förhållande reglerat i lag eller avtal m.m. och som därför kan avgöras av domstol.

Kategorier

Tvistemål, Mål