Rättssystem

Ordförklaring

Ett system av rättsliga regler som är gällande vid en viss tid på en viss plats.

Kategorier

Stat

Underkategorier

Rättskedja, Juridik, Common law