Rättssäkerhet

Ordförklaring

Juridisk rättvisa. Omfattar den enskildes rätt till förutsebarhet, tillämpning av generella normer, frihet från godtycklig maktutövning och skydd från andra enskilda.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Rättsmedel