Rättsläge

Ordförklaring

Den rättsliga ställning som någon eller något har.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Rättsobjekt, Rättssubjekt