Rättskedja

Ordförklaring

Kedjan av instanser som arbetar med människor som begått brott. Polis, åklagare, domstol och kriminalvård.

Kategorier

Rättssystem

Underkategorier

Domstol, Åklagare, Polis