Rättskälla

Ordförklaring

Lag (författningar), lagförarbeten, rättspraxis, doktrin, handelsbruk, m.m. Dvs. de källor varifrån tillämplig rätt kan hämtas.

Kategorier

Juridik