Rättshavare

Ordförklaring

Person som är innehavare av en upphovsrätt.

Kategorier

Upphovsrätt