Rättshabilitet

Ordförklaring

Rättshandlingsförmåga. Förmågan att inneha rättigheter och kunna ådra sig skyldigheter.

Kategorier

Rättshandling, Habilitet, Omyndig

Underkategorier

Partsbehörighet, Rättsförmåga, Handlingsförmåga, Myndig, Konformitetsprincipen