Rättsfråga

Ordförklaring

Frågan om den juridiska bedömningen av de faktiska omständigheterna i ett mål.

Kategorier

Rättsfall, Juridik, Mål