Rättsfilosofi

Ordförklaring

Den gren inom filosofin som behandlar rättens innehåll, relationen mellan moral och rätt och rättens grundläggande legitimitet.

Kategorier

Rättsvetenskap, Juridik

Underkategorier

Rättspositivism