Rättsförhållande

Ordförklaring

Ett rättsligt bestämt förhållande mellan olika rättssubjekt.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Rättssubjekt

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Standard) 2020