Rättegång

Ordförklaring

Processen då ett mål behandlas av domstol.

Kategorier

Förvaltningsprocessrätt, Domstol, Processrätt

Underkategorier

Partsbehörighet, Petitum, Pilotmål, Rättegångsfel, Rättegångsfullmakt, Rättegångsförseelse, Sak, Slutligt beslut, Tilltalad, Hämtning, Hänskjutande till rättegång, Intervenient, Koncentrationsprincipen, Lis pendens, Mammutprocess, Materiell editionsplikt, Muntlig förberedelse, Eftergivande, Exhibitionsplikt, Grund (för talan), Kärande, Process (domstol), Processledning, Huvudförhandling, Part, Mål, Rättegångskostnad

Relaterade mallar

Bestridande av inkassokrav 2020

Fullmakt domstols- och myndighetsärenden Engelsk 2020