Räntenetto

Ordförklaring

Skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor.

Kategorier

Ränta