Räntemarginal

Ordförklaring

Differensen mellan utlånings- och inlåningsräntor eller skillnaden mellan genomsnittlig utlåningsränta och genomsnittlig inlåningsränta i en bank.

Kategorier

Ränta