Ränta

Ordförklaring

En avgift för ett lån som ett kreditinstitut (bank) har givit någon. Vanligtvis anges den som en procent av lånebeloppet per år. Ränta kan också betalas av banken till en person för att denne har deponerat pengar där.

Kategorier

Lån

Underkategorier

Överränta, Årlig kapitalisering, Ränta på ränta effekt, Räntemarginal, Räntenetto, Räntesats, Räntetrappa, Rörlig ränta, Skiktad ränta, Kort ränta, Lägsta saldo ränta, Nominell räntesats, Compound interest, Enkel ränta, Fast ränta, Basränta, Effektiv ränta, Jämförelseränta

Relaterade mallar

Låneavtal - Fast ränta (med säkerhet) 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, STIBOR 2020