Ränta på ränta effekt

Ordförklaring

Effekt som uppkommer då upplupen ränta läggs till kapitalet och räntan beräknas på det nya beloppet.

Kategorier

Ränta, Enkel ränta

Underkategorier

Sammansatt ränta, Compound interest