Putativ

Ordförklaring

Förmodad, tänkt, tänkbar, antagen, räknad som.