Purchase order (PO)

Ordförklaring

Beställning. Blanket purchase order - avropsorder.