Punktdiagram

Ordförklaring

Diagram med punkter i ett koordinatsystem.