PuL

Ordförklaring

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen.