Publicitetsprincipen

Ordförklaring

Grundläggande civilrättslig princip som innebär att ett pantförhållande skall vara synligt utåt genom besittngsövergång (tradition), inskrivning i register eller liknande.