PSI

Ordförklaring

Pre-Shipment Inspection. En fysisk inspektion av varorna som sker innan export.