Provisorisk verkställighet

Ordförklaring

I vissa fall kan en fordringsägare, som har väckt talan rörande en skuld, ansöka om att domstolen ska besluta om provisorisk verkställighet av domen. Ett exempel på provisorisk verkställighet är att den betalningsskyldiges tillgångar beslagtas.

Kategorier

Verkställighet (av dom)