Provision

Ordförklaring

Kommission. En ersättning, ofta bestämd till en viss procent, som utgår till en mellanhand som utfört ett uppdrag. Provision utgår ofta till försäljare.

Underkategorier

Provisionsavtal

Relaterade mallar

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020

Provisionsberäkning A 2020

Agentavtal 2020