Provision

Ordförklaring

Kommission. En ersättning, ofta bestämd till en viss procent, som utgår till en mellanhand som utfört ett uppdrag. Provision utgår ofta till försäljare.

Underkategorier

Provisionsavtal

Relaterade mallar

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2019

Provisionsberäkning A 2019

Agentavtal 2019