Provanställning

Ordförklaring

Tidsbegränsad anställning på prov i högst sex månader under vilken arbetsgivaren när som helst under prövotiden kan meddela den provanställde att anställningen upphör och inte kommer att övergå i en tillsvidare anställning. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidare anställning om inte arbetsgivaren avbryter den.

Kategorier

Anställningsavtal, Anställningsform, Arbetsrätt, Anställning, Anställningsintyg

Underkategorier

Uppsägning provanställning

Relaterade mallar

Anställningsavtal provanställning 2020

Besked om provanställnings upphörande 2020

Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2020

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020