Protokollförare

Ordförklaring

1. I generell mening, person som nedtecknar de beslut som fattas vid möte i t ex en förening eller ett aktiebolag. 2. Protokollförare kan även avse tjänsteman utan juristutbildning som tjänstgör som protokollförare vid olika typer av förhandlingar. Tingsnotarier och beredningsjurister tjänstgör också ofta som protokollförare. Protokollförare har inte rösträtt när rätten ska fatta beslut.

Kategorier

Protokoll

Relaterade mallar

Protokoll styrelsemöte 2020

Dagordning styrelsemöte utökad 2020

Protokoll styrelsemöte Engelsk 2020

Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2020