Protokoll

Ordförklaring

Formell notering av det som avhandlats under ett möte eller dylikt och godkänts av justeringspersoner.

Underkategorier

Protokollförare, Styrelseprotokoll, Mötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, Årsmötesprotokoll

Relaterade mallar

Protokoll styrelsemöte 2021

Protokoll brandskyddskontroll 2021

Protokoll styrelsemöte Engelsk 2021

Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2021