Protokoll

Ordförklaring

Formell notering av det som avhandlats under ett möte eller dylikt och godkänts av justeringspersoner.

Underkategorier

Protokollförare, Styrelseprotokoll, Mötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, Årsmötesprotokoll

Relaterade mallar

Protokoll styrelsemöte 2019

Protokoll brandskyddskontroll 2019

Protokoll styrelsemöte Engelsk 2019

Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2019