Protest

Ordförklaring

I juridiskt sammanhang betecknar protest en offentlig förklaring av notarius publicus att en växel inte har infriats inom föreskriven tid.