Protest av växel eller check

Ordförklaring

Offentlig förklaring av notarius publicus att en växel eller check inte har inlösts i tid eller att den inte har godkänts för betalning.