Protektionism

Ordförklaring

En handelspolitisk åtgärd som syftar till att skydda inhemsk produktion från importerade varor.

Kategorier

Handelspolitiska åtgärder