Prospekt

Ordförklaring

En broschyr innehållande information om en affär eller ett bolag (t.ex. vid stundande emission).