Prorogation

Ordförklaring

Avtal om att en uppkommen eller framtida tvist ska upptas vid viss domstol eller ett visst lands domstolar.