Proprieborgen

Ordförklaring

Ett borgensåtagande där borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Detta innebär att kreditgivaren (borgenären) utan hinder kan välja vem han vill kräva betalning av när betalning uteblivit, dvs. den han tror att det är lättast att erhålla betalning ifrån. Vanligtvis kan borgensmannen krävas på betalning då det konstaterats att gäldenären saknar medel.

Kategorier

Borgen, Borgensåtagande

Underkategorier

P/B

Relaterade mallar

Proprieborgen av företag (Efterställd regressrätt) 2023

Underborgen av företag (Proprieborgen) 2023

Proprieborgen av företag (Standard) 2023

Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2023