Propositionsordning

Ordförklaring

Den ordning som man på ett möte, t.ex. i en förening, ställer förslag under proposition, dvs. lägger fram dem till beslut.