Proposition

Ordförklaring

Regeringens lagförslag till riksdagen.