Proportionellt valsystem

Ordförklaring

Ett valsystem där den folkliga representationen är tänkt att återspegla procentfördelningen av röster mellan partierna.