Proportionellt rörliga kostnader

Ordförklaring

Kostnader som förändras procentuellt i samma takt som produktionen eller försäljningen, dvs. linjärt förhållande.