Proportion

Ordförklaring

Beskriver ett förhållande mellan två saker.

Relaterade mallar

Företrädesemission - Publikt ej avstämningsbolag 2021