Proportion

Ordförklaring

Beskriver ett förhållande mellan två saker.

Relaterade mallar

Styrelsens förslag – emission av teckningsoptioner (kontant) – publikt ej avstämningsbolag 2019