Promulgationslag

Ordförklaring

En lag som innehåller bestämmelser om när en lag ska träda i kraft, den nya lagens förhållande till äldre lag osv.

Kategorier

Promulgation