Promulgation

Ordförklaring

Utfärdande av en lag till allmän kännedom och efterrättelse.

Underkategorier

Promulgationslag