Prokura

Ordförklaring

Handelsfullmakt. En fullmakt som ger någon behörighet att företräda en näringsidkare (huvudmannen) i näst intill samtliga ärenden rörande näringsverksamheten. Prokura uppkommer genom att näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit handelsfullmakt som uttryckligen förklarats vara prokura.

Kategorier

Handelsfullmakt, Agentavtal