Projektplan

Ordförklaring

En plan som anger ramarna för ett projekt och inkluderar bl.a. projektkostnader och projektledarens befogenheter.

Kategorier

Projekt, Planering

Underkategorier

Checklista

Relaterade mallar

Projektdirektiv 2020

Kommunikationsplan projekt 2020